O mnie

Główne działania i zainteresowania

Zdjęcie portretowe. Izabela Mrochen.

Nagrody i wyróżnienia

  • W kwietniu 2022 roku otrzymałam dyplom uznania za wyjątkowe i konsekwentne zaangażowanie w prowadzeniu działań edukacyjnych dotyczących wszelkich aspektów dostępności cyfrowej przyznany przez Sekretarza stanu pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa.
  • W 2018 roku byłam nominowana w konkursie Lider Cyfrowej Dostępności, którego finał odbył się w trakcie konferencji z dostępności cyfrowej w Sali Kolumnowej Sejmu w kwietniu 2018 roku.
  • Jako kierownik kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Włączenie cyfrowe i społeczne: strony internetowe, audiodeksrypcja, mutlimedia, w 2015 roku odebrałam nagrodę za promowanie dostępności cyfrowej w Polsce.

Osiągnięcia międzynarodowe

  • W 2019 roku prowadziłam warsztaty z zasad tworzenia dostępnych stron interentowych na CMS WordPress na konferencji WordCamp Berlin 2019.
  • W 2017 roku byłam finalistą konkursu Show & Share w Toronto promując dostępność aplikacji mobilnych na konferencji 8th Annual eACH Conference.
  • W tym samym czasie prowadziłam warsztaty (Audio)description and Audiovisual Translation: accessibility and usability. The WCAG 2.0 rules na York University, Glendon College w Toronto w ramach The 2017 Glendon Translation Research Summer School.

Doświadczony trener i dydaktyk

  • Jako filolog angielski od ponad 20 lat jestem wykładowcą akademickim. Wprowadzam studentów w tajniki lokalizacji stron internetowych i oprogramowania.
  • Od 2011 roku prowadzę szkolenia, warsztaty, seminaria i zajęcia z dostępności cyfrowej.
  • Również od 2011 roku prowadzę szkolenia z wykorzystaniem narzędzi wspomagania tłumaczeń CAT tools (Computer Assisted Translation) jako certyfikowany trener memoQ.

Uzyskane certyfikaty

2021

Trener Umiejętności Społecznych

W roku 2021 byłam uczestnikiem szkolenia certyfikowanego i uzyskałam kwalifikacje zawodowe jako Trener Umiejętności Społecznych.

2016

Ekspert PCWA (Professional Certificate in Web Accessibility)

W roku 2016 przystąpiłam do egzaminu i otrzymałam kwalifikacje certyfikowanego eksperta ds dostępności cyfrowej Professsional Certificate in Web Accessibility przyznany przez University of South Australia i Media Access Australia. 

2011

Certyfikowany Train the Trainer memoQ

Od 2011 roku rozpoczęłam intensywne szkolenia i warsztaty a następnie zdobyłam certyfikat Train the Trainer firmy memoQ w Budapeszcie. Od ponad 10 lat prowadzę szkolenia z wykorzystania narzędzi CAT (Computer Assisted Translation) w pracy tłumacza. Zajęcia z lokalizacji i zastosowania narzędzi CAT prowadzę na kilku uczelniach.

Osiągnięcia naukowe

Doktor nauk humanistycznych

W 2009 roku obroniłam pracę doktorską z zakresu językoznawstwa angielskiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W pracy wykorzystałam aplikację do wyszukiwania zaimków pytających w korpusie składającym się z powieści angielskiej od 1650 do 1950 roku.

Magister filologii angielskiej

W 1999 roku obroniłam pracę magisterską na temat polsko-angielskich napisów do filmu na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Materiały badawcze zebrałam na Uniwersytecie w Kopenhadze.

Magister pedagogiki i psychologii

W roku 1995 obroniłam pracę magisterską nauczania początkowego na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Unwierstytetu Śląskiego w Katowicach. Tematyka pracy obejmowała kształtowanie się pojęć abstrakcyjnych w języku dzieci klas I-III na przykładzie przyjaźni i koleżeństwa.                      

Studia podyplomowe

2021

Projektant UX i UI

W listopadzie 2021 rozpoczęłam roczne studia podyplomowe Projektant UX i UI w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu.

2001

Język Angielski w Biznesie

W roku 2001 ukończyłam roczne studia podyplomowe Język Angielski w Biznesie w Kolegium Języków Biznesu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Pełnione funkcje

2021

Właściciel firmy edukacyjno-szkoleniowej MutliAccess Centre

W roku 2021 rozpoczęłam promocję dostępności cyfrowej jako właścicielka firmy edukacyjno-szkoleniowej MultiAccess Centre.

2013 - 2020

Kierownik studiów podyplomowych Włączenie cyfrowe i społeczne

W roku akademickim 2014/2015 byłam inicjatorem i  kierownikiem kwalifikacyjnych studiów podyplomowych „Włączenie cyfrowe i społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia” prowadzone na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Były to pierwsze studia III stopnia promujące dostępność cyfrową nie tylko w Europie ale też na świecie.

2018

Grupa robocza ds. kompetencji cyfrowych

Od sierpnia 2018 roku jestem członkiem grupy roboczej ds. kompetencji cyfrowych działającej przy Ministerstwie Cyfryzacji. 

2014

Grupa robocza  Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Od roku 2014 jestem członkiem grupy roboczej przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, następnie Ministerstwie Cyfryzacji i od 2021 grupa działa przy govtech. Najważniejsze prace członków grupy skupiają się na promowaniu i propagowaniu dostępności cyfrowej nie tylko w Polsce ale też w innych krajach.

2013 - 2014

Centrum Logopedii i Audiodeskrypcji

W roku 2013 pełniłam funkcję zastępcy kierownika Centrum Logopedii i Audiodeskrypcji na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Organizowałam Dni Otwarte propagując dostępność cyfrową i społeczną.

2013

Opiekun wydziałowego koła UniCAT

Na prośbę studentów Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki zostałam opiekunem wydziałowego studenckiego koła naukowego Wdrażania nowoczesnych techologii UniCAT.

2011 - 2014

Rada naukowa Uniwersytetu Śląskiego Dzieci

Od 2011 roku byłam członkiem Rady Naukowej Uniwersytetu Śląskiego Dzieci (USD) w Katowicach. Prowadziłam wykłady, warsztaty oraz zostałam Ambasadorem USD organizując wykłady otwarte z zakresu audiodeskrypcji.

Zdjęcie portretowe. Izabela Mrochen.

Zapraszam do współpracy

Telefon: 780 088 031

Email: biuro@izabela-mrochen.eu