Publikacje i współpraca

Udział w konferencjach, projektach oraz współpraca z otoczeniem

Publikacje i projekty

Publikacje z dostępności cyfrowej

Od kilkunastu lat promuję tematykę dostępności cyfrowej poruszając zagadnienia z dostępności stron internetowych, dokumentów cyfrowych oraz elementów multimedialnych. Ponadto współtworzę publikacje dla sektora jednostek publicznych.

Więcej na temat publikacji >

Tłumaczenie standardu WCAG 2.1

Od 2014 roku czynnie biorę udział w spotkaniach grupy roboczej przy Ministerstwie Cyfryzacji. W 2020 roku brałam udział w przygotowaniu publikacji tłumaczenia specyfikacji WCAG 2.1 na język polski.

Więcej na temat publikacji >

Udział w projektach z dostępności

Od 2015 roku biorę udział w projektach pełniąc rolę eksperta ds dostęności, trenera lub projektanta stron internetowych. 

Więcej na temat udziału w projektach >

Konferencje i webinary

Udział w konferencjach

Od ponad 12 lat biorę czynny udział w licznych konferencjach promując tematykę dostępności cyfrowej, przedstawiam bariery wpływające na wykluczenie cyfrowe i społeczne.

Więcej na temat konferencjach >

Udział w webinarach

Od 2017 roku biorę czynny udział w webinarach w roli prezentera. W dostępnych nagraniach prezentuję dobre praktyki we wdrażaniu standardu dostępności. 

Przejdź do galerii multimedialnej >

Galeria multimedialna

Aby promować tematykę włączenia cyfrowego i społecznego tworzę własne plakaty, infografikę oraz prezentacje multimedialne w formie slajderów.

Przejdź do zaproszeń interaktywnych >

Kanada

York University Glendon College w Toronto 2017

Niemcy

Gustav Stresemann Institut w Bad Bevensen 2015

Dania

Copenhagen Business School 2013

Belgia

KU Leuven University w Antwerpii 2017

Niemcy

WordCamp Berlin 2019

Słowenia

Saša Inkubator w Velenje 2018

Współpraca międzynarodowa

Przeprowadzone warsztaty

Od kilku lat prowadzę warsztaty i seminaria nie tylko w Polsce ale również w poza granicami promując wdrażanie dobrych praktyk w przestrzeni cyfrowej. 

Kwerendy i szkolenia

Nie tylko dzielę się swoją wiedzą ale również korzystam z udziału w wykładach, seminariach i warsztatach poza granicami Polski. 

Wyróżnienia

Dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami w zakresie włączenia cyfrowego i społecznego jest okazją do udziału w konkursach międzynarodowych.