Szkolenia z lokalizacji stron www i oprogramowania

Wprowadzenie do narzędzi CAT

Od kilkudziesięciu lat rynek tłumaczeń zmienia się nieustannie. Tłumaczenie dokumentów, stron interentwych czy na przykład oprogramwania wymaga aby każdy tłumacz nabył umiejętność korzystania z narzędzi wspomagających tłumaczenie czyli Computer Assisted Translation (CAT tools).  Poszczególne moduły szkoleń i warsztatów pozwalają na zwiększenie kompetencji zawodowych a tym samym zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy.

Wprowadzenie do narzędzi CAT - poziom podstawowy

W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z podstawowymi strategiami tłumaczenia z wykorzystaniem narzędzi wspomagających pracę tłumacza. Ważnym elementem szkolenia będzie wprowadzenie do zasad korzystania z podstawowych narzędzi dostępnych w omawianych narzędziach CAT.

Przejdź do programu szkolenia >

Wprowadzenie do narzędzi CAT - poziom średniozaawansowany

Program szkolenia poszerza podstawową wiedzę nabytą w trakcie szkolenia na poziomie podstawowym. Uczestnicy zapoznają się z bardziej zaawansowanymi technikami obsługi i wykorzystania narzędzi zawartych w poszczególnych panelach narzędzi CAT.

Przejdź do programu szkolenia >

Lokalizacja stron i oprogramowania

Tłumaczenie zawartości stron internetowych to nie tylko przekład elementów tekstowych. To przede wszystkim dostosowanie przeróżnych elementów takich jak szata graficzna, jednostki miar i walut, zrozumiałe elementy kalendarza oraz formularzy. Ponadto aspekt kulturowy odgrywa bardzo ważną rolę w przygotowaniu witryn do zadeklarowanego języka w kodzie strony interentowej. 

Wprowadzenie do lokalizacji

Lokalizacja to szeroko pojęty proces przygotowania szerokiego wachlarza elementów zawartych w poszczególnych warstwach stron interenetowych. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z zasadami przekładu nie tylko tekstu i grafiki w warstwie widzialnej ale również elementów zawartych w warstwie znaczników i atrybutów kodu semantycznego.

Przejdź do programu szkolenia >

Wprowadzenie lokalizacji dokumentów w formacie ePub

W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z najnowszym trendem tworzenia dokumentów cyfrowych zgodnie z zalecanymi standardami dostępności. Program szkolenia zawiera nie tylko poszczególne etapy przygpotowania dokumentów w formacie ePub ale również wprowadza zasady dostępności dokumentów elektronicznych.

Przejdź do programu szkolenia >

Przekład audiowizualny

Przekład audiowizualny nazywany często multimedialny to transfer nie tylko warstwy tekstowej zawartej w dialogach czy w wersji lektorskiej. To przede wszystkim przygotowanie całego systemu multimedialnego na potrzeby odbiorców bez względu na ograniczenia, z którymi zmagają się na codzień m.in. problemy ze słuchem, ze wzrokiem, brakiem znajomości języka źródłowego i wiele innych. Dlatego poprawne przygotowanie transkrypcji, deskrypcji, audiodeskrypcji oraz napisów to wymóg nie tylko dla podmiotów publicznych ale również dla sektora biznesowego.

Zasady tworzenia i tłumaczenia napisów do filmu

Zakres szkolenia obejmuje tworzenie napisów dialogowych oraz rozszerzonych zgodnie z międzynadrodowymi standardami. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z różnicami w przekładzie opartymi na technikach i strategiach w tłumaczeniu.

Przejdź do programu szkolenia >

Zasady tworzenia i tłumaczenia audiodeskrypcji do dzieł plastycznych

Tworzenie audiodeskrypcji (AD) odgrywa bardzo ważną rolę w odbiorze treści audiowizualnej przez osoby słabowidzące i niewidome. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z tworzeniem skryptu do dzieł plastycznych a następnie z technikami i strategiami tłumaczenia treści AD.

Przejdź do programu szkolenia >

Zasady tworzenia i tłumaczenia audiodeskrypcji w filmie

Witryny internetowe zawierają coraz więcej filmów nie tylko dokumentalnych ale również wiele elementów multimedialnych w postaci krótkich reklam lub slajderów interaktywnych. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z tworzeniem audiodeskrypcji (AD) w filmie.

Przejdź do programu szkolenia >

Zasady tworzenia i tłumaczenia audiodeskrypcji w teatrze

Kultura dostępna dla wszystkich to przede wszystkim udostępnienie elementów wizualnych, które są niejednokrotnie niedostępne dla osób niedowidzących i niewidomych. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z tworzeniem audiodeskrypcji (AD) do sztuk scenicznych takich jak pantomima lub przedstawienia dla dzieci.

Przejdź do programu szkolenia >

Zasady tworzenia i tłumaczenia transkrypcji i deskrypcji

Przygotowanie materiałów multimedialnych wymaga niejednokrotnie dodania transkrypcji np. do podkastu lub deskrypcji. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z technikami i strategiami przygotowania transkrypcji i deskrypcji zgodnie z wymaganymi standardami dostępności.

Przejdź do programu szkolenia >

Zapraszam do współpracy

Zdjęcie portretowe. Izabela Mrochen.

Od ponad 20 lat prowadzę zajęcia dydaktyczne na uczelniach wyższych z zakresu tłumaczenia z wykorzystaniem narzędzie wspomagających tłumaczenie Computer Assisted Translation (CAT tools). W roku 1999 rozpoczęła się moja pasja nowymi technologiami ponieważ obroniłam pracę magisterską z zakresu przekładu napisów do filmu.

W 2010 uzyskałam certyfikat Train the Trainer firmy memoQ a w 2016 otrzymałam certyfkat Professional Certificate in Web Accessibility (PCWA) nadany przez University of South Australia i Media Access.

W 2021 roku ukończyłam  szkolenie certyfikujące Trener umiejętności społecznych TUS SST uzyskując certyfikat i uprawnienia Trenera umiejętności społecznych zgodnie z metodologią TUS SST social skills training.