Dni Dostępności Cyfrowej

Propagowanie włączenia cyfrowego

Misja

Od 2015 roku rozpoczęłam organizację cyklicznych wydarzeń o nazwie Dni Dostępności Cyfrowej (DDC), które mają formę wykładów i praktycznych warsztatów.  Przybliżenie problematyki wykluczenia cyfrowego i społecznego wśród użytkowników internetu wpływa na zwiększenie świadomości na temat barier z jakimi zmagają się m.in. osoby starsze, osoby z dysfunkcją wzroku lub słuchu, osoby korzystające z urządzeń mobilnych. 

Cele

Każdy projektant stron internetowych, aplikacji mobilnych oraz twórca dokumentów cyfrowych powinien zapoznać się zasadami i standardami dostępności elementów zagnieżdżonych na stronach internetowych. Dlatego w ramach organizowanych seminariów i warsztatów doświadczeni eksperci dzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat poprawnego przygotowania treści cyfrowych. 

Tematyka wydarzeń

Dni Dostępności Cyfrowej 2020

Tematyka DDC w 2020 roku to różnorodna tematyka poruszana w trakcie godzinnych webinarów.

Dni Dostępności Cyfrowej 2019

Tematyka DDC w 2019 roku to włączenie cyfrowe w transporcie i projektowaniu uniwersalnym.

Dni Dostępności Cyfrowej 2018

Tematyka DDC w 2018 roku przybliża włączenie cyfrowe w mediach, sztuce i kulturze.

Dni Dostępności Cyfrowej 2017

W 2017 roku uczestnicy DDC zapoznali się z dostępnością w turystyce i sporcie.

Dni Dostępności Cyfrowej 2016

W roku 2016 DDC obejmowały tematykę dostępności gier komputerowych.

Dni Dostępności Cyfrowej 2015

W 2015 roku tematyka I DDC skupiła się na dostępności w kulturze, sztuce i edukacji.

Zapraszam do współpracy

Zdjęcie portretowe. Izabela Mrochen.

Od ponad 20 lat prowadzę zajęcia dydaktyczne na uczelniach wyższych z zakresu tłumaczenia a od 2010 roku szkolenia z wykorzystaniem narzędzi wspomagających tłumaczenie Computer Assisted Translation (CAT tools). 

W 2011 uzyskałam certyfikat Train the Trainer firmy memoQ a w 2016 otrzymałam certyfkat Professional Certificate in Web Accessibility (PCWA) nadany przez University of South Australia i Media Access.

W 2021 roku ukończyłam  szkolenie certyfikujące Trener umiejętności społecznych TUS SST uzyskując certyfikat i uprawnienia Trenera umiejętności społecznych zgodnie z metodologią TUS SST social skills training.