Najważniejsze publikacje

 • 2017: To see or not to see, to hear or not to hear – accessibility and usability in localisation, materiały pokonferencyjne w: „Proceedings of the European Academic Colloquium on Technical Communication, Volume 5, 2017″, TcWorld Gmbh, Stuttgart, Niemcy, TeCOM, Niemcy,  KuLeuven Antwerpia, Belgia,
 • 2016: podrozdziały: Cz.II Identyfikacja/diagnoza problemu niepełnosprawności, 2.10.3, Cz.III Bariery, 3.10.3, Cz. IV Perspektywy, wnioski, rekomendacje, 4.10.4 Dostępność przestrzeni, informacji, komunikacji i innych usług, w: „Rehabilitacja-Wsparcie-Inkluzja. W kierunku polityki wobec niepełnosprawności”,  pod red. Mariana Anasza, Joanny Wojtyńskiej, Haliny Drachal, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2016, str. 118-119, 170-171, 225, ISBN: 978-83-64280-67-2,
 • 2015: Dostosowanie zapisów Strategii Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w aspekcie komunikacji z osobami z niepełno-sprawnościami, wykonanie I Etapu usługi eksperckiej na zlecenie Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, marzec 2015
 • 2015: Cyfrowy niezbędnik bibliotekarza – biblioteki dla każdego użytkownika, publikacja pokonferencyjna „Informacja – dobro publiczne czy prywatne?”, Biblioteka Główna Politechniki Opolskiej, Zakład Ekonomiki Informacji Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego
 • 2014: Translating in the Cloud – new digital skills and the open-source movement, publikacja pokonferencyjna, w: „E-learning and Intercultural Competences Development in Different Countries”, pod red. Eugenii Smyrnovej-Trybulskiej, Cieszyn 2014, str. 279-296 ISBN 978-83-600071-76-2
 • 2014: Technological Competence – a Translator`s Challenge: CAT Tools as a New Offer in Higher Education, publikacja pokonferencyjna „3rd International Conference Cross-Curricularity in Language Education”, Krotoszyn, 30.05. – 01.06.2014
 • 2013: Metodologia badania dostępności strony www dla osób niepełnosprawnych, starszych i innych narażonych na wykluczenie cyfrowe w oparciu o WCAG 2.0, (wsp. Artur Marcinkowski, Przemysław Marcinkowski, Marcin Luboń) Fundacja Widzialni, Częstochowa, 2013 (metodologia opracowana jako rozporządzenie do ustawy dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji)
 • 2012: The Investigation of the Development of Exclamations initiated with Exclamatory why from 1650 to 1950, w: W kręgu literatury i języka Tom III, pod red. Mirosławy Michalskiej-Suchanek, Gliwice, Prace Naukowe GWSP, str. 215-231 ISBN 978-83-61401-80-3, ISSN 2084-2961
 • 2012: CAT Programs and Trainee Translators: Implementation of Hybrid Systems at University Level, w:Teaching Translation and Interpreting. Advances and perspectives, pod red. Łukasza Boguckiego i Mikołaja Deckerta, Cambridge Scholars Publishing 2012, str. 147-164 ISBN (10): 1-4438_4177_3, ISBN (13): 978-1-4438-4177-1;
 • 2011: Implementation of European Union standards in the acquisition of vocational skills at university level, (wsp. Izabela Mrochen, Ewa Półtorak, Beata Gałan)w:  E-learning – w rozwoju kompetencji kluczowych, pod red. Eugenii Smyrnovej-Trybulskiej, Cieszyn 2011
 • 2010Development of education with the use of ICT (Information and Communication Technologies) implemented in modern foreign language studies (wsp. Halina Widła, Ewa Półtorak), w:  Use of E-learning in the Training of Professionals in the Knowledge Society , pod red. Eugenii Smyrnovej-Trybulskiej, Cieszyn 2010, str. 47-74 ISBN 978-83-60071-30-4
 • 2009: Gradual development of education with the use of the methods and techniques of distance learning (wsp. Halina Widła, Ewa Półtorak), w: Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning  pod red. Eugenii Smyrnovej-Trybulskiej, Cieszyn 2009, str. 45-59 ISBN 978-83-925281-4-2
 • 2006: Supporting the learning through the use of Distance Learning Platform (współ. Halina Widła, Ewa Półtorak), w: Research Reports on Distance Learning Technologies, University of Silesia, str. 20-27, ISBN 83-922374-1-2
 • 2004Subtitling as a special language,  w: Wor(l)ds. in transition. Studies in language culture and literature pod red. Prof  E. Borkowskiej i dr A. Łydy str. 83 – 93   ISBN 83-87296-67-8
 • 2003: Czy subtitling to odmiana języka? w:  Studia o języku i literaturze. Od słowa do znaczenia. From Word to Meaning. pod red.W.M. Osadnika i Prof. P. Fasta str. 83 – 95 ISBN 83-7164-391-8