Przeprowadzone szkolenia

 • Przeprowadzone warsztaty z zasad WCAG
 • Przeprowadzone warsztaty z narzędzi CAT

Przeprowadzone warsztaty z zasad WCAG

 • 2019: przeprowadzenie autorskich szkoleń z zasad wdrażania Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych w ramach współpracy z IT w Administracji, od marca do grudnia 2019,
 • 2019: w ramach konferencji oragnizowanej przez CKNO Uniwersytetu Przyrodzniczego we Wrocławiu, przeprowadzenie szkolenia z zakresu standardów tworzenia dokumentów cyfrowych, 1.5 godziny w języku polskim oraz 1 godzina w języku angielskim, 20 listopada 2019,
 • 2019: prowadzenie szkolenia z zakresu standardów dostępności WCAG 2.1, 8 godzin, warsztat zorganizowany przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach, 15 października 2019,
 • 2019: w ramach Śląskiego Konwentu Informatyków i Administracji przeprowadzenie szkolenia z zasad WCAG 2.1, Szczyrk,  czerwca 2019,
 • 2019: prowadzenie szkolenia dla pracowników muzeum i bilioteki cyfrowej w ramach projektu DARIAH, marca 2019, 
 • 2019: prowadzenie szkolenia z zakresu standardów dostępności dokumentów cyfrowych dla pracowników dziekanatów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2 x 8 godzin, Budynek Neofilologii w Sosnowcu, 11 i 13 lutego 2019, 

Liczba warsztatów, łączna liczba godzin oraz ilość osób biorących udział w warsztatach z dostępności cyfrowej w latach 2016 - 2018

0
Liczba warsztatów z tematyki dostępności cyfrowej
0
Łączna liczba godzin przeprowadzonych warsztatów
0
Przybliżona liczba uczestników
 • 2018: prowadzenie warsztatu z dostępności stron internetowych dla pracowników działu IT oraz redaktorów treści Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 8 godzin, Budynek Neofilologii w Sosnowcu, grudzień 2018;
 • 2018: prowadzenie warsztatu Dobre praktyki w przygotowaniu dokumentów w formie cyfrowej – standardy WCAG 2.0 na zaproszenie Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach, 21 lipca 2018;
 • 2018: przeprowadzenie szkolenia „WCAG 2.0 – dostępne strony www”, 5 godzin, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, Chorzów, 25 czerwca 2018;
 • 2018: prowadzenie szkolenia z zakresu standardów dostępności WCAG 2.0 (2.1), 3 godziny,  Muzeum Poznańskich w Łodzi, 13 czerwca 2018;
 • 2018: przeprowadzenie warsztatu Usłyszeć obraz i zobaczyć słowa. Dobre praktyki w bibliotekach cyfrowych – zasady WCAG 2.0, 3 x 2 godziny, w ramach Konferencji Bałtyckiej „Mobilna biblioteka”, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, 10-11 maja 2018;
 • 2017: wygłoszenie referatu oraz przeprowadzenie warsztatu z zakresu audiodeskrypcji i dostępności w multimediach na zaproszenie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy z okazji 145-lecia istnienia, 23 listopada 2017;
 • 2017: wygłoszenie referatu Widzialna i niewidzialna architektura informacji – dostępność i użyteczność zasobów cyfrowych zgodnie z zasadami WCAG 2.0” w ramach konferencji „Humanistyka cyfrowa a instytucje dziedzictwa” dla instytucji dziedzictwa narodowego, IV konferencji DARIAH organizowanej przez Konsorcjum DARIAH na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, 16-17 listopada 2017;
 • 2017: wygłoszenie referatu oraz przeprowadzenie warsztatu „Rozmowa ze sztuką w cyberprzestrzeni – zasady WCAG 2.0” dla uczestników konferencji „Niepełnosprawni i sztuka” w Łodzi, Katedra Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego, 27 października 2017;
 • 2017: przeprowadzenie seminarium Szkolenia dla beneficjentów RPO WSL 2014-2020 z zakresu: zasad dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w tym wymagania Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami” w ramach projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, 6 godzin, 29 września 2017;
 • 2017: przeprowadzenie szkolenia z zakresu dostępności platformy Moodle – przystosowanie zasobów e-kursu na potrzeby osób z dysfunkcjami na zaproszenie CKnO Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 15 września 2017;
 • 2017: przeprowadzenie webinarium „Szkolenia dla beneficjentów RPO WSL 2014-2020 z zakresu: zasad dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w tym wymagania Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami” w ramach projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, 50 minut, 12 lipca 2017,
 • 2017: prowadzenie seminarium warsztatowego „(Audio)description and Audiovisual Translation: accessibility and usability. The WCAG 2.0 rules” w ramach Summer Research School organizowanej przez Glendon College York University w Toronto, Kanada, 14 czerwca 2017,
 • 2017: przeprowadzenie seminarium „Szkolenia dla beneficjentów RPO WSL 2014-2020 z zakresu: zasad dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w tym wymagania Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami” w ramach projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, 6 godzin, 29 maja 2017,
 • 2017: przeprowadzenie warsztatu “Szkoła filmowa dla tłumaczy – zasady WCAG 2.0” – wprowadzenie zasad tworzenia napisów do filmu na platformie You Tube, 6 godzin na zaproszenie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Studium Nauki Języków Obcych oraz CKnO, 18 maja 2017,
 • 2016: przeprowadzenie seminarium „Accessibility and usability in localisation – the WCAG 2.0 rules„, 3 godziny, na zaproszenie  Uniwersytetu KuLeuven, Faculty of Arts, Campus Sint-Andries, Antwerp, Belgia, 16 listopada 2016,
 • 2016: przeprowadzenie warsztatu „Edukator w dostępnej cyberprzestrzeni – dobre praktyki w przygotowaniu edukacyjnych materiałów cyfrowych”, 1,5 godziny, warsztat przeprowadzony w ramach III Międzynarodowej Konferencji „Cyfryzacja Edukacji na uczelniach przyrodniczych”, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 26 października 2016,
 • 2016: prowadzenie warsztatu „Zasady przygotowania treści na stronach www”, 3 godziny, warsztaty dla dziennikarzy w ramach Światowych Dni Młodzieży 2016, Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach Akademii Ignatianum w Krakowie, 11 czerwca 2016,
 • 2016: prowadzenie warsztatu Multimedia w nauczaniu języków obcych – dobre praktyki w przygotowaniu edukacyjnych materiałów cyfrowych„, 4 godziny, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach, 23 maja 2016,
 • 2016: prowadzenie zajęć dydaktycznych w formie warsztatu w laboratorium komputerowym „(Audio)deskryptor – asystent osoby z dysfunkcją wzroku oraz osoby starszej”, (3 godziny), Szkoła Policealna SOCIUS, Mysłowice, 5 stycznia 2016,

Ilość warsztatów, łączna liczba godzin oraz ilość osób biorących udział w warsztatach z dostępności cyfrowej w latach 2013 - 2015

0
Liczba warsztatów z tematyki dostępności cyfrowej
0
Łączna liczba godzin przeprowadzonych warsztatów
0
Przybliżona liczba uczestników
 • 2015: prowadzenie warsztatu „Accessible cyberspace as a BRIDGE not a BARRIER for all users”, w ramach konferencji „Mosty a nie mury”, organizowanej przez Zakład Filologii Instytutu Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Staszica w Pile we współpracy z Katedrą Ekokomunikacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Badań oraz Innowacji w Edukacji Językowej, 1 Decembrie University of Alba Iulia, Rumunia oraz Studenckie Koła Naukowe, Piła, 18 listopada 2015,
 • 2015: prowadzenie warsztatu w języku angielskim „Digital Inclusion in Education – alternative text and e-learning platforms”, warsztat w ramach konferencji DLCC2015 w Cieszynie, Uniwersytet Śląski, 13 października 2015,
 • 2015: prowadzenie warsztatu „Cyberprzestrzeń użytkownika biblioteki cyfrowej – dostępność do informacji zgodnie z zasadami WCAG 2.0” (1 godzina), warsztat dla uczestników konferencji naukowej „Człowiek w świecie informacji. Kultura w ujęciu interdyscyplinarnym. Teoria i praktyka.”, Uniwersytet Pedagogiczny, Wydział Pedagogiczny, Kraków, 09 października 2015,
 • 2015: prowadzenie warsztatu Nowoczesny pedagog za pan brat z cyfrowymi trendami. Zasady przystosowania materiałów edukacyjnych zgodnie z zasadami WCAG 2.0” (3 godziny), METiS, Katowice, 23 września.2015,
 • 2015: prowadzenie 2-dniowych warsztatów (2×6 godzin) z zakresu dostępności cyfrowej i przygotowania materiałów edukacyjnych Cyfrowy niezbędnik użytkownika internetu – dostępność w edukacji i komunikacji ” dla pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, CKO, 30.06.-01.07.2015,
 • 2015: prowadzenie warsztatu „Cyberprzestrzeń użytkownika biblioteki cyfrowej – dostępność do informacji zgodnie z zasadami WCAG 2.0”, w ramach konferencji naukowej „Człowiek w świecie informacji – Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym. Teoria i praktyka”, organizowana przez Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach, 9 maja 2015,
 • 2015: prowadzenie zajęć warsztatowych w języku angielskim „Accessibility – WCAG 2.0 workshop”, zajęcia prowadzone w ramach programu Erasmus+ (8 godzin), na zaproszenie KPH Graz, Austria, 07 maja 2015,
 • 2015: prowadzenie warsztatów z zasad WCAG 2.0 (5 godzin) dla pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, udział w szkoleniu 19 osób z Telewizji Internetowej Uniwersytetu Śląskiego, Biura Karier, Działu Nauki, Działu Informacji i Promocji, Centrum Obsługi Studentów, Gazety Uniwersyteckiej UŚ, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej,19 czerwca 2015,
 • 2015: prowadzenie warsztatów z zakresu dostępności cyfrowej zgodnie z zasadami WCAG 2.0 dla pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie działań informacyjno-edukacyjno-promocyjnych w ramach usługi eksperckiej dla Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, dostosowanie zapisów Strategii Komunikacji na lata 2014-2020, 5 spotkań 5-godzinnych w maju/czerwcu 2015,
 • 2015: prowadzenie warsztatów „Cyfrowy niezbędnik użytkownika internetu – dostępność w kulturze, edukacji i komunikacji” w ramach konferencji międzynarodowej Digital Education at Environmental Universities (1,5 godziny), CKO, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 26 maja 2015,
 • 2015: prowadzenie warsztatów z zakresu dodawania tekstu alternatywnego do treści nietekstowej na stronach internetowych w ramach Dni Dostępności Cyfrowej w Katowicach, 23-25 maja 2015,
 • 2014: prowadzenie wykładu i warsztatu z zakresu dostępności cyfrowej „(Audio)deskryptor i audytor stron www nowym wyzwaniem na rynku pracy” (2 godziny), w ramach Dnia Otwartego studiów podyplomowych Włączenie cyfrowe i społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia„, Centrum Logopedii i Audiodeskrypcji, Wydział Filologiczny, Katowice, 30 września 2014,
 • 2014: prowadzenie warsztatu oraz wygłoszenie wykładu „Audiodeskrypcja – wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym i społecznym”, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Katowicach Dąbrówce,
 • 2014: prowadzenie warsztatu „WCAG – dostępność w kulturze, edukacji i komunikacji” (2 godziny), w ramach konferencji „Uniwersytet Wirtualny – UV2014”, Warszawa, 25 czerwca 2014
 • 2014: prowadzenie warsztatu „Audiodeskrypcja – standardy tworzenia audiodeskrypcji”, w ramach działalności studenckiego koła „Wdrażania Dobrych Praktyk z wykorzystaniem Nowych Technologii UniCAT”, Wydział Filologiczny, Neofilologia, Sosnowiec, 08 kwietnia 2014,
 • 2013: prowadzenie seminarium i warsztatów „Przygotowanie strony www zgodnie z wymogami WCAG 2.0 oraz standardy audiodeskrypcji” (6 godzin), Regionalny Ośrodek Kultury, Katowice, 12 grudnia 2013,
 • 2013: prowadzenie warsztatów „Podstawy tworzenia audiodeskrypcji” (4 godziny) w ramach Logopedycznych Dni UŚ, 14 września 2013,

Przeprowadzone warsztaty z narzędzi CAT

 • 2019: prowadzenie warsztatu (6 godzin) z zasad tłumaczenia treści cyfrowej w oparciu o narzędzia CAT (memsource cloud) zorganizowane przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach, 25 listopada 2019, 
 • 2019: prowadzenie warsztatów (1.5 godziny) na zaproszenie Dyrekcji Liceum Dwujęzycznego im. St. Staszica w Sosnowcu, 28 stycznia 2019, laboratorium w Budynku Neofilologii w Sosnowcu;
 • 2017: prowadzenie warsztatów w Centrum Kształcenia na Odległość (CKNO) we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy; a. Szkoła filmowa dla tłumaczy – wprowadzenie do zasad tworzenia napisów do filmu oraz ćwiczenia praktyczne na platformie YouTube, 18 maja, b. narzędzia wspomagania tłumaczy (CAT tools) – tłumaczenie w chmurze (Google Translator Toolkit oraz memsource), 19 maja 2017;
 • 2016: prowadzenie warsztatu „Obsługa programu memoQ” dla średniozaawansowanych, 5 godzin, SPNJO Uniwersytet Śląski w Katowicach, 5 godzin, Katowice, 20 maja 2016,
 • 2016: prowadzenie warsztatu „Multimedia w nauczaniu języków obcych”, 4 godziny, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach, 11 kwietnia 2016,
 • 2016: prowadzenie warsztatu „Wprowadzenie do obsługi programu memoQ”, SPNJO Uniwersytet Śląski w Katowicach, 5 godzin, Katowice, 1 kwietnia 2016,
 • 2015: prowadzenie warsztatu „Narzędzia informatyczne wspomagające pracę tłumacza”, w ramach Dnia Otwartego studiów podyplomowych Transl@tor: technologie informatyczne wspomagające tłumaczneie, Instytutu IJA, Wydział Filologiczny, Neofilologia, Sosnowiec, 28 września 2015;
 • 2015: prowadzenie warsztatu „Narzędzia informatyczne wspomagające pracę tłumacza”, w ramach Dnia Otwartego studiów podyplomowych Transl@tor: technologie informatyczne wspomagające tłumaczenie, Instytutu IJA, Wydział Filologiczny, Neofilologia, Sosnowiec, 29 czerwca 2015;
 • 2015: prowadzenie warsztatuWarsztaty z obsługi programu memoQ, szkolenie organizowane na zlecenie SPNJO, Uniwersytet Śląski w Katowicach, CINiBA, 10 czerwca 2015,       
 • 2015: prowadzenie warsztatu „Obsługa i metodyka memoQ – poziom dla początkujących i średniozaawansowanych”, (8 godzin), Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy CTER, Katedra Dydaktyki Przekładu Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 30 maja 2015;
 • 2015: prowadzenie warsztatu „Narzędzia CAT w pracy tłumacza”, w ramach Dni Otwartych Instytutu IKILA, Wydział Filologiczny, Neofilologia, Sosnowiec, 16 kwietnia 2015,
 • 2015: prowadzenie warsztatu „Cloud Computing as a tool for specific purposes”, konferencja „Języki specjalistyczne – nauczani, badanie i tłumaczenie”, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza, 10 marca 2015,
 • 2014: prowadzenie warsztatu „Wprowadzenie do obsługi i metodyki programu memoQ”, Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy CTER, Katedra Dydaktyki Przekładu Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 14 listopada 2014,
 • 2014: prowadzenie warsztatu „Cloud Computing – new trainee translator`s challenges”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Racibórz, 23 października 2014,
 • 2014: prowadzenie warsztatu w języku angielskim „Digital Humanities – IT Tools in Higher Education”, konferencja The 6th Annual Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning – the DLCC2014 Conference, Cieszyn, 13 października 2014,
 • 2014: prowadzenie warsztatu w języku angielskim „CAT tools – take with you anywhere”, konferencja „f3rd International Conference Cross-Curricularity in Language Education, Krotoszyn, 30 maja – 01 czerwca 2014,
 • 2014: prowadzenie warsztatu „Narzędzia CAT w pracy tłumacza – Wordfast Anywhere”, szkolenie organizowane na zlecenie SPNJO, Uniwersytet Śląski w Katowicach, CINiBA, 17 lutego 2014
 • 2013: prowadzenie warsztatu w języku angielskim „Take your CAT anywhere”, Konferencja Methodological Challenges for the Contemporary Translatro Educators (MCCTE 2013), Kraków, 10-11 października 2013,
 • 2013: prowadzenie warsztatu „Nowe narzędzia wspomagające pracę tłumacza – wyzwanie w procesie kształcenia przyszłych tłumaczy”, X Konferencja Informatyka w Edukacji, IWE 2013 w Toruniu, 5-7 lipca 2013,