Nagrania i udział w webinarach

Nagrania wykładów w ramach projektów i konferencji

Dostępne dokumenty cyfrowe

W ramach projektu Warszawska Akademia Dostępności przygotowałam webinar nt dostępnych dokumentów, prezentacji i tabel, na zaproszenie Fundacji Kultura bez Barier w 2021 roku.

WordCamp Poznań 2018

Na zaproszenie organizatorów WordCamp Poznań 2018 roku miałam okazję przedstawić projektantom stron internetowych dobre praktyki w zapobieganiu wykluczeniu cyfrowemu i społecznemu.

Propagowanie dostępności cyfrowej

W roku 2017 przygotowałam 40 minutowy webinar na temat zasad dostępności cyfrowej zgodnie z wymogami standardu WCAG 2.0.

Działania na rzecz dostępności w kulturze

Współpracowałam jako audiodeskryptor na żywo z Teatrem Śląskim im. St. Wyspiańskiego w Katowicach w latach 2018-2019.