Udział w konferencjach

Konferencje w roku 2021

 • 2021: wygłoszenie referatu Dostępna edukacja a dostępność materiałów edukacyjnych, w ramach konferencji Dostępność cyfrowa – misja (nie)możliwa?!, organizowana w ramach projektu Warszawa Dostępna, 21 maja 2021;
 • 2021: wygłoszenie referatu Projektowanie interfejsów w biletomatach, w ramach konferencji O dostępności w CUPT – standard transportowy w praktyce. Dostępne biletomaty, konferencja organizowana w ramach funduszy europejskich, 20 maja 2021;
 • 2021: wygłoszenie referatu Dobre praktyki w dostępności cyfrowej placówek medycznych, w ramach ogólnopolskiej konferencji naukowej Forum prawa medycznego: prawo i etyka świata cyfrowego, w Centrum Bioetyki i Bioprawa Uniwersytetu Warszawskiego, 14 maja 2021;

Konferencje w roku 2019

 • 2019: wygłoszenie prelekcji na temat przygotowania dokumentów cyfrowych zgodnie ze standardami dostępności w trakcie VI Konwentu w Żywcu; spotkanie zorganizowane przez IT w Administracji; 14 -15 listopada 2019;
 • 2019: wygłoszenie prelekcji na temat edukacji w zakresie dostępności cyfrowej w krajach członkowskich Unii Europejskiej w trakcie seminarium ekspertów ds. dostępności, wielojęzyczności i lokalizacji, zorganizowanym przez Komisję UE w siedzibie w Luxemburgu, 3 – 4 października 2019;
 • 2019: wygłoszenie referatu Dobre praktyki a realizacja wyzwań w cyberprzestrzeni w ramach konferencji Ekspertki 4.0 – rozwój w świecie cyfrowej transformacji, organizator Stowarzyszenie Ekspertki Razem, Warszawa w siedzibie Microsoft, 20 września 2019;
 • 2019: przedstawienie realizacji wdrożenia Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych na spotkaniu Accessibility Summit w Ministerstwie Cyfryzacji, 11 września 2019; 
 • 2019: wygłoszenie referatu „Od strony internetowej do aplikacji mobilnej – standardy dostępności WCAG 2.1” w ramach Śląskiego Konwentu Informatyków i Administracji w Szczyrku, 17 maja 2019;
 • 2019: wygłoszenie referatu w ramach konferencji Accessibility Summit w Opolu 16 maja 2019 na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego;
 • 2019: wygłoszenie referatu Semantyka i składnia strony www w procesie digitalizacji zbiorów muzealnych w ramach konferencji II Sympozjum Muzealniczego pn. Muzeum wobec humanistyki cyfrowej, Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu, 1 – 2 marca 2019; przeprowadzenie warsztatu z zakresu standardu WCAG 2.0 dla uczestników konferencji;
 • 2019: wygłoszenie referatu „Przygotowanie e-dokumentów zgodnie z międzynarodowymi standardami dostępności” w ramach konferencji „Workflow – dokumenty pod kontrolą„, 18 kwietnia 2019 w Warszawie;

Konferencje w roku 2018

 • 2018: wygłoszenie referatu „Dobre praktyki w tworzeniu stron internetowych w oparciu o CMS Word Press – zasady WCAG 2.0” na WordUpSilesia Śląskie Spotkania z WordPressem w Katowicach, 27 kwietnia 2018;
 • 2018: wygłoszenie referatu ” Zasady WCAG 2.1 w tworzeniu poprawnej e-informacji – teoria i praktyka” w ramach Śląskiego Konwentu Informatyków i Administracji w Szczyrku, 24-25 maja 2018;
 • 2018: udział w festiwalu Kontrapunkt jako audiodeskryptor w reportażu teatralnym „Spójrz na mnie” reż. A. Ziajski, Szczecin 30 maja 2018;
 • 2018: wygłoszenie referatu „Dobre praktyki w lokalizacji stron internetowych – dostępność i użyteczność w pracy tłumacza”na zaproszenie Prof. Marii Piotrowskiej Kierownika Katedry do Badań nad Przekładem Uniwerystetu Jagiellońskiego w Krakowie, 7 czerwca 2018;
 • 2018: udział w finale Industriady w Rybniku, Kopalnia Ignacy, jako audiodeskryptor widowiska multimedialnego „Industriada jest kobietą”, 8 czerwca 2018;
 • 2018: wygłoszenie referatu „Dostępne i użyteczne strony na WordPressie. Dobre praktyki w zapobieganiu wykluczeniu cyfrowemu i społecznemu” w ramach konferencji WordCamp 2018 w Poznaniu, 6-8 lipca 2018;
 • 2018: wygłoszenie referatu eAccessibility of Standard Buildings – A Website Playing a Role of a Lighthouse in the Labyrinth of Floor Plans” na konferencji 16th International Conference on Computers Helping People with Special Needs (ICCHP) na uniwersytecie Johannes Kepler w Linz, Austria, 11-14 lipca 2018;

Konferencje w roku 2017

 • 2017: wygłoszenie referatu Game localization and accessibility – the WCAG 2.0 rules”, w ramach konferencji TLC (Translation and Localization Conference) Warsaw, 24-25 marca Warszawa
 • 2017: wygłoszenie referatu „(Audio)deskrypcja wsparciem dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej i Niewidomej im. L. Braille`a w Bydgoszczy, 29-30 marca Bydgoszcz
 • 2017: wygłoszenie referatu „Emocje wyrażone w przepisach Parlamentu UE w formie komiksów czyli onomatopej”, konferencja Przekład i Emocje, Uniwersytet Śląski, 6-7 kwietnia, Sucha Beskidzka;
 • 2017: wygłoszenie referatu „To See or not to See, to Hear or not to Hear – accessibility and usability in localization”, European Academic Colloquium on Technical Communication 2017, Antwerpia, Belgia, 27 kwietnia 2017,
 • 2017: wygłoszenie referatu „Dobre praktyki w zwiększaniu dostępności do zasobów cyfrowych – od WCAG 2.0 do WCAG 2.1”, Śląski Konwent Informatyków i Administracji w Szczyrku, 1-2 czerwca 2017,
 • 2017: wygłoszenie referatu Listen, touch and go ahead!” jako uczestnik wyróżnionych finalistów w konkursie Show and Share w ramach konferencji EACH conference w Sick Kids, Peter Gilgan Centre for Research and Learning w Toronto, Kanada; 14 czerwca 2017;
 • 2017: wygłoszenie referatu „Projekty edukacyjne na przykładzie e-podręczników ” w ramach VII spotkania Grupy ds. dostępności zasobów internetowych w Ministerstwie Cyfryzacji w Warszawie, 11 października 2017,
 • 2017: wygłoszenie referatu oraz przeprowadzenie warsztatu „Rozmowa ze sztuką w cyberprzestrzeni – zasady WCAG 2.0” dla uczestników konferencji „Niepełnosprawni i sztuka” w Łodzi, Katedra Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego, 27 października 2017;
 • 2017: wygłoszenie referatu na spotkaniu seminaryjnym w ramach spotkania twórców Olimpiad dla Dzieci Niepełnosprawnych, Rybnik;
 • 2017: wygłoszenie referatu”Widzialna i niewidzialna architektura informacji – dostępność i użyteczność zasobów cyfrowych zgodnie z zasadami WCAG 2.0″ w ramach konferencji „Humanistyka cyfrowa a instytucje dziedzictwa” dla instytucji dziedzictwa narodowego, IV konferencji DARIAH organizowanej przez Konsorcjum DARIAH na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, 16-17 listopada 2017;
 • 2017: wygłoszenie referatu „Magia zasad WCAG 2.0” oraz przeprowadzenie warsztatu z zakresu audiodeskrypcji i dostępności w multimediach w ramach konferencji „Od białej laski do audiodeskrypcji” na zaproszenie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy z okazji 145-lecia istnienia, 23-24 listopada 2017;

Konferencje w roku 2016

 • 2016: wygłoszenie referatu Tradycyjna scena w cyberprzestrzeni – dostosowanie oferty instytucji kultury dla osób z dysfunkcjami m.in. sensorycznymi i fizycznymi”, godzinny wykład wygłoszony na zaproszenie Animatorów Kultury oraz Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach, Dom Kultury w Czechowicach Dziedzicach, 2 lutego 2016,
 • 2016: wygłoszenie referatu „Niezbędnik edukatora – cyberprzestrzeń dostępna dla nauki, kultury i sztuki”, na zaproszenie Ojca Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Ojca Dziekana Wydziału Filozoficznego, godzinny wykład, 21 marca 2016,
 • 2016: wygłoszenie referatu „Dostępna nauka i sztuka w cyberprzestrzeni – e-podręczniki dla wszystkich odbiorców”, referat wygłoszony w ramach międzynarodowej konferencji „Kultura jest dla wszystkich” w ramach projektu Islandia i Polska przeciw wykluczeniu z kultury 2013-2016″, Wrocław, Centrum Kultury Wrocław-Zachód, 18-19 kwietnia 2016,
 • 2016: wygłoszenie referatu „Usable and accessible CAT tools –Inclusive New Technologies”, godzinny referat wygłoszony jako Key Speaker na konferencji Wordfast Forward 2016, Nicea, Francja, 30 kwietnia 2016,
 • 2016: wygłoszenie referatu Inclusive eEducation – promoting good practices that conform to the WCAG 2.0, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej „Audiodeskrypcja i jej pogranicza”, UAM w Poznaniu, Zakład Gramatyki Współczesnej Języka Polskiego i Onomastyki Instytutu Filologii Polskiej WFPiK, 11 maja 2016,
 • 2016: wygłoszenie referatu Dostępne gry komputerowe: dostępność w kulturze i edukacji oraz Audyt stron www: dostępność cyfrowa w instytucjach, dwa referaty wygłoszone w ramach II Dni Dostępności Cyfrowej, CINiBA w Katowicach, 3 czerwca 2016,
 • 2016: wygłoszenie referatu Cyfrowy niezbędnik użytkownika internetu – dostępność zasad BHP w cyberprzestrzeni”, referat wygłoszony na corocznym seminarium zorganizowanym dla członków OSPS (Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby) BHP Oddział Katowice (60 minut), 60 osób, WSZOP, 10 czerwca 2016,
 • 2016: wygłoszenie referatu Kolor i kontrast w cyberprzestrzeni – podstawy typografii strony www zgodnie z zasadami WCAG 2.0, w ramach projektu „SMART Urzędnik”, CINiBA w Katowicach, Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach, 24 czerwca 2016,
 • 2016: wygłoszenie referatu Dostępne miasto w cyberprzestrzeni, referat wygłoszony na konferencji Miasto Dostępne Warszawa, w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, zorganizowanej przez: Towarzystwo Urbanistów Polskich, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji,Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej oraz Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, 21 września 2016,
 • 2016: W Dialogu, udział w konferencji Nowe perspektywy dialogu: Technologie informatyczne w procesach decyzyjnych”, udział w debacie „W Dialogu dla miast i mieszkańców”  jako prelegent omawiający dostępność platformy  „W Dialogu” na zaproszenie PFON, Warszawa, 12 października 2016,
 • 2016: wygłoszenie referatu Komiks medialny – bank pomysłów, referat wygłoszony na konferencji „Od selfie do matmy – jak twórczo zaprogramować atrakcyjną lekcję”, METiS, Katowice, 18 października 2016,
 • 2016: wygłoszenie referatu Dobre praktyki w przygotowaniu edukacyjnych materiałów cyfrowych zgodnie z zasadami WCAG 2.0, referat wygłoszony na III Międzynarodowej Konferencji „Cyfryzacja Edukacji na uczelniach przyrodniczych”, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 25 – 26 października 2016,

Konferencje w roku 2015

 • 2015: wygłoszenie referatu „The open-source movement – glottodid@ctics in the cloud”, referat wygłoszony na konferencji „Języki specjalistyczne – nauczanie, badanie i tłumaczenie”, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 10 marca 2015,
 • 2015: wygłoszenie referatu „Cyfrowa rzeczywistość – czytelność informacji”, referat wygłoszony w ramach Dni Dostępności Cyfrowej „Seminarium – Dostępni Cyfrowo w każdej dziedzinie”, CINiBA, UŚ, 23-25 maja 2015,
 • 2015: wygłoszenie referatu Cyfrowy niezbędnik edukatora w dobie nowych technologii – przygotowanie materiałów edukacyjnych zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0, udział w konferencji UV 2015, Uniwersytet Wirtualny, 24-25czerwca 2015, Uniwersytet Warszawski, Warszawa,
 • 2015: wygłoszenie referatu „Cyfrowy Niezbędnik Bibliotekarza”, referat wygłoszony na konferencji ” Informacja – dobro publiczne czy prywatne?”, Politechnika Opolska, Opole, 26 czerwca 2015,
 • 2015: wygłoszenie referatu „Inclusive glottodid@ctics – a new challenge in language departments”, referat wygłoszony na konferencji „Dialog w języku i literaturze”, Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec, 23 września 2015,
 • 2015: wygłoszenie referatu „Dostępna cyberprzestrzeń dla kultury informacyjnej – zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu poprzez wdrażanie wytycznych WCAG 2.0”, referat wygłoszony na konferencji z cyklu: Człowiek w świecie informacji. Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym. Teoria i praktyka, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 9 października 2015,
 • 2015: wygłoszenie referatu Digital inclusion backed by Open Universities – E-Learning and Good Practices”, referat wygłoszony na konferencji „The DLCC2015 Conference”, Uniwersytet Śląski, Cieszyn, 12-13 października 2015,
 • 2015: wygłoszenie referatu Language technologies and localization – a new challenge in accessibility”, referat wygłoszony na seminarium międzynarodowym „Mosty a nie Mury” organizowane przez Wyższą Szkołę Zawodową w Pile,17 – 18 listopada 2015,
 • 2015: wygłoszenie referatu :”Cyfrowe kompetencje współczesnego polonisty – (audio)deskrypcja jako nowy kierunek humanistyki cyfrowej”, referat wygłoszony na II Kongresie Dydaktyki Polonistycznej w Katowicach, Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny, 21 listopada 2015,

Konferencje w roku 2014

 • 2014: wygłoszenie referatu New Challenges in Glottodidactics – from traditional dictionaries to term bases in CAT tools, referat wygłoszony na konferencji „INTERdisciplinary Approaches to Translation”, Bydgoszcz, 26-27 marca 2014
 • 2014: wygłoszenie referatu WCAG – Removing barriers in education, Uniwersytet Wirtualny 2014, Warszawa 25-26 czerwca 2014,
 • 2014: wygłoszenie referatu ABC przygotowania materiałów dydaktycznych i informacyjnych w wirtualnym świecie ucznia i nauczyciela, referat wygłoszony na konferencji „Mózg komputer. Wirtualny duet – realne korzyści”, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Katowice, 8 października 2014,
 • 2014: wygłoszenie referatu Translating in the Cloud – new digital skills and the Open-Source Movement”, referat wygłoszony na konferencji The 6th annual „Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning – the DLCC2014 conference”, Uniwersytet Śląski, Cieszyn, 13-14 października 2014,
 • 2014: wygłoszenie referatu „Digital and social inclusion – new challenges in higher education”, referat wygłoszony na konferencji „Innovations and emerging technologies for the prosperity and quality of life in the Polish and EU regions”, Uniwersytet Koźmińskiego, Warszawa, 27-28 listopada 2014,
 • 2014: wygłoszenie referatu Dostęp do wiedzy – włączenie cyfrowe na wyższych uczelniach”, referat wygłoszony na konferencji „Kompetencje cyfrowe młodych rybniczan. Nadzieje, wyzwania i nowe perspektywy”, Uniwersytet Ekonomiczny w Rybniku, 19 grudnia 2014,

Konferencje w roku 2013

 

 • 2013: wygłoszenie referatu Więc chodź, pomaluj mój świat,referat z zakresu audiodeskrypcji przygotowane wspólnie z mgr B.Szymańską, wice prezesem Fundacji Audiodeskrypcja, Katowice 13-14 września 2013, konferencja „Logopedyczne Dni UŚ”, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • 2013: wygłoszenie referatu E-dostępność ze szczególnym uwzględnieniem przystosowania stron www dla osób z dysfunkcją sensoryczną, wspólne wystąpienie z mgr inż. P. Marcinkowskim, Fundacja Widzialni, Katowice 13-14 września 2013, konferencja „Logopedyczne Dni UŚ”, Uniwersytet Śląski w Katowicach;
 • 2013: wygłoszenie referatu Karta Różnorodności, wystąpienie dotyczące zasad równych szans, Katowice 13-14 września 2013, konferencja „Logopedyczne Dni UŚ”, Uniwersytet Śląski w Katowicach,
 • 2013: wygłoszenie referatu Technological competence – a translator`s challenge: CAT tools as a new offer in higher education, referat na konferencji Methodological Challenges for the Contemporary Translator Educators MCCTE 2013, Unesco oraz Universytet Pedagogiczny w Krakowie, 10-11 października 2013,
 • 2013: wygłoszenie referatu Localization and the tools to adapt to specific markets – a new challenge in language departments, referat na konferencji „Intermedia 2013 – The Łódź Conference on Audiovisual Translation and Localization”, Łódź, 18-19 listopada 2013,
 • 2013: Etyka w dostępności cyfrowej i społecznej, referat wygłoszony na konferencji Młodych Naukowców i Badaczy „Etyczne aspekty procesów globalizacji” organizowanej przez Zakład Etyki i Zakład Filozofii Społecznej UŚ, Katowice, 29 listopada 2013,
 • 2013: wygłoszenie referatu Audiodeskryptor nowym wyzwaniem na rynku pracy, referat wygłoszony na seminarium organizowanym 3 grudnia 2013 w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 w Katowicach, ul. Rolna, wraz z METiS,
 • 2013: wygłoszenie referatu Nowe wyzwania na Uniwersytecie Śląskim, referat wygłoszony na konferencji „Włączenie cyfrowe i społeczne”, współorganizowanej razem z Fundacją Widzialni, 11 grudnia 2013, CINiBA,
 • 2013: wygłoszenie referatu Dostępność cyfrowa – przygotowanie strony www zgodnie z wymogami WCAG 2.0, oraz wykład Audiodeskrypcja – zasady przygotowania, wykłady wygłoszone w ramach seminarium organizowanym w Regionalnym Ośrodku Kultury w Katowicach, 12 grudnia 2013;

Konferencje w roku 2012

 

 • 2012: wygłoszenie referatu The Combined Advantages of the CAT Tools and the Trainee Translators – Multilingual Termbases (Współpraca narzędzi CAT i szkolących się tłumaczy: wielojęzyczne bazy terminologii), Wrocław, 20-21 kwietnia 2012, Konferencja „Tłumacz a komputer” , Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu oraz Centrum Lokalizacji C&M; przewodniczenie w panelu Organizacja i charakter pracy tłumacza Organization and nature of translator`s work;
 • 2012: The International Conference Focus on Europe 2012, The Catholic University College of Education, Graz, Austria, 29-31 October 2012;
 • 2012: wygłoszenie referatu Narzędzia CAT jako nowa oferta dydaktyczna w szkolnictwie wyższym, Warszawa, 23 -24 listopada 2012, konferencja Imago Mundi „Tłumaczenie w XXI wieku. Teoria-kształcenie-praktyka”, Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego;

Konferencje w roku 2011

 

 • 2011: wygłoszenie referatu Narzędzia CAT w procesie kształcenia przyszłego tłumacza I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nowe Technologie w Służbie Społeczeństwu XXI wieku, digicorp s.c. , Kraków, 04-05 lutego 2011;
 • 2011: wygłoszenie referatu The CAT programs and the trainee translators – the future of hybrid systems at Polish universities Budapeszt, 13-15 kwietnia, 2011 Międzynarodowa Konferencja memoQfest 2011 organizowana przez Kilgray Translation Technologies;
 • 2011: The CAT programs – terminology tools supported with visual dictionaries Kraków, 29-30 kwietnia 2011, IMiędzynarodowa, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Technologie Informatyczne w Edukacji”;
 • 2011: wygłoszenie referatu Implementation of European Union standards in the acquisition of vocational skills at university level, (wsp. Izabela Mrochen, Ewa Półtorak, Beata Gałan), październik Cieszyn 2011′; przewodniczenie sesji III Practical Aspects of Distance Learning. Distance Learning and Lifelong Learning;
 • 2011: wygłoszenie referatu The CAT Programs and the Treinee Translators – implementation of hybrid systems at university level, Łódź, 29 października 2011, III Międzynarodowa Konferencja Teaching Translation and Interpretation (TTI 2011), Uniwersytet Łódzki, Centrum Konferencyjne;

Konferencje w latach 2006 - 2010

 

 • 2006: wygłoszenie referatu Supporting the learning through the use of Distance Learning Platform (wsp. Halina Widła, Ewa Półtorak), w ramach konferencji Distance Learning Workshop DLW’2006 – 23-24 listopada 2006, Uniwersytet Śląski;
 • 2009: wygłoszenie referatu Gradual development of education with the use of the methods and techniques of distance learning (wsp. Halina Widła, Ewa Półtorak), w ramach konferencji Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning (DLCC2009), 19-20 października 2009, Uniwersytet Śląski;
 • 2010: wygłoszenie referatu Development of education with the use of ICT (Information and Communication Technologies) implemented in modern foreign language studies (wsp. Halina Widła, Ewa Półtorak), konferencja: Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning, Uniwersytet ŚLąski, Cieszyn, 11-12 października 2010;