Wydziałowe Koło Naukowe UniCAT

Cele i misja koła naukowego

Studenckie wydziałowe Koło Naukowe Wdrażania Dobrych Praktyk z wykorzystaniem Nowych Technologii UniCAT powstało w listopadzie 2013 roku z inicjatywy dr Izabeli Mrochen oraz na wniosek studentów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Główne założenia programowe koła skupiają się wokół wykorzystania nowych technologii, które w dużym stopniu ułatwiają pracę współczesnego tłumacza oraz wspierają użytkowników m.in. osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, osoby ze specjalnymi potrzebami, itp. w dotarciu do informacji w przestrzeni cyfrowej. Początkową realizację zadań członków koła oraz szczegółowe informacje na temat działalności można prześledzić na pierwszej stronie internetowej Koła UniCAT, która powstałą dzięki współpracy z zarządem koła.

Najważniejsze działania koła UniCAT

27 maja 2014

Spotkanie z Przewodnikiem Wikipedii, który przedstawił zasady edytowania tekstów w zasobach Wikipedii oraz możliwości współpracy z Wikipedystami.

20 maja 2014

W Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki już po raz szósty odbyły się warsztaty ZAWÓD: TŁUMACZ. Tegoroczna edycja poświęcona była wymaganiom współczesnego rynku tłumaczeń w naszym kraju. Prelekcje wygłosili doświadczeni specjaliści z dziedziny przekładu. Dr Izabela Mrochen miała również okazję przedstawić cele i założenia Koła UniCAT.

6 maja 2014

W tym dniu odbyły się warsztaty z XTM Cloud – narzędzia wspomagającego tłumaczenie. Warsztaty poprowadziła przedstawicielka firmy XTM International – Pani Agata Śliwińska. Uczestnicy szkolenia otrzymali certyfikaty.

29 kwietnia 2014

Studenci wysłuchali dwóch wykładów o tematyce związanej z działalnością naszego Koła. Pan Marek Pawelec, doświadczony tłumacz języka angielskiego, opowiedział nam o szkoleniu dotyczącym korzystania z narzędzi CAT, które przeprowadził w Nairobi (Kenia) w ramach pracy dla organizacji Translators Without Borders. Ze szczegółami przedstawił nam plan szkolenia, a także główne założenia Tłumaczy bez Granic.

Pan Patryk Jakubczak, student I roku studiów magisterskich w zakresie języka francuskiego, podzielił się z nami doświadczeniami ze swojego pobytu w Burkina Faso, gdzie charytatywnie pracował jako tłumacz. Opowiedział nam o kulturze tego rejonu Afryki, a także o wszystkich trudnościach związanych z wyjazdem do Burkina Faso i o tym, w jaki sposób udało mu się zaangażować w ten projekt.

8 kwietnia 2014

Dr Izabela Mrochen poprowadziła warsztaty z przygotowywania audiodeskrypcji do dzieł filmowych, będące kontynuacją wykładu na temat audiodeskrypcji. Uczestnicy z zainteresowaniem wysłuchali, jakie zasady obowiązują w trakcie przygotowywania opisu narracyjnego do filmu animowanego oraz do wideoklipu. Przygotowali też audiodeskrypcję do wideoklipu przy użyciu nowych technologii.

18 marca 2014

Odbył się wykład otwarty poświęcony tematyce audiodeskrypcji. Dr Izabela Mrochen opowiedziała o historii tej techniki, a także w niezwykle obrazowy sposób przedstawiła rodzaje dysfunkcji wzroku. Zaprezentowała słuchaczom różne metody, mające na celu wspieranie osób, które z powodu swojej niepełnosprawności zagrożone są wykluczeniem cyfrowym i społecznym. Na przykładzie opisów dzieł sztuki zapoznaliśmy się z podstawowymi zasadami audiodeskrypcji.

25 lutego 2014

Odbył się wykład otwarty, mający na celu zaprezentowanie głównych założeń naszego Koła, a także pozyskanie nowych członków. Dr Izabela Mrochen wprowadziła słuchaczy w tematykę nowych technologii wykorzystywanych w środowisku zawodowym tłumaczy, jak również stosowania dobrych praktyk przy tworzeniu stron internetowych. Zostały też przedstawione organizacje, z którymi nasze Koło podejmie współpracę.

11 grudnia 2013

W Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej na Uniwersytecie Śląskim odbyła się konferencja „Włączenie Cyfrowe i Społeczne” jest doroczną inicjatywą Fundacji Widzialni, mającą na celu propagowanie idei Internetu dostępnego i przyjaznego dla wszystkich