dr Izabela Mrochen

  • Certyfikowany ekspert ds. WCAG
  • Certyfikowany trener memoQ
  • Certyfikowany ekspert ds. dostępnych dokumentów cyfrowych
  • Wykładowca i szkoleniowiec z zakresu dostępności cyfrowej
  • Pomysłodawca i organizator Dni Dostępności Cyfrowej
  • Ekspert ds. badania dostępności cyfrowej zasobów internetu

Zapraszam do zapoznania się z ofertą współpracy

Napis WCAG

Dostępność cyfrowa

Szkolenia stacjonarne

Od 2012 roku prowadzę szkolenia i warsztaty z zakresu dostępności cyfrowej oraz tłumaczenia wspomaganego komputerowo

Szkolenia online

Od marca 2020 roku prowadzę szkolenia, warsztaty oraz zajęcia akademickie wykorzystując komunikatory do pracy zdalnej.

Usługi dedykowane

Zarówno tematyka dostępności cyfrowej oraz tłumaczenia z wykorzystaniem nowych technologii jest dostosowana do indywidualnych potrzeb instytucji zlecającej usługę .

Osiągnięcia w liczbach

120

udział w konferencjach

300

przeprowadzonych szkoleń

1000

przeszkolonych uczestników

Zakres tematyczny

Wprowadzenie do zasad dostępności cyfrowej stron internetowych oraz określenie barier w odbiorze treści

Poprawne wprowadzanie i edycja treści na stronach internetowych oraz w aplikacjach mobilnych

Tworzenie audiodeskrypcji, dodawanie napisów, transkrypcji i deskrypcji do elementów multimedialnych

Tworzenie i dostosowanie dokumentów elektronicznych do wymagań standardów dostępności

Przygotowanie dokumentów w formacie PDF zgodnie ze standardem dostępności cyfrowej

Zasady projektowania materiałów dydaktycznych wykorzystywanych w e-learningu

Nowe technologie w tłumaczeniu

Narzędzia wspomagające tłumaczenie

Wprowadzenie do tłumaczenia z wykorzystaniem narzędzi CAT (Computer Assisted Translation)

Przygotowanie i tłumaczenie napisów rozszerzonych do filmów z wykorzystaniem narzędzie CAT

Tworzenie i tłumaczenie audiodeskrypcji,  transkrypcji i deskrypcji do elementów multimedialnych

Skip to content